Hawaiian Language

We respect the Hawaiian language as an official and native language of Hawaiʻi.

E nā hoa ʻōlelo Hawaiʻi e holoholo like ana me mākou i kēlā kūʻono, kēia kūʻono o ko kākou home aloha, ke aloha nui iā ʻoukou. He wahi leo mahalo kēia no ke kele ʻana mai i kā mākou kahuapaʻa nei e ʻimi i ke kau pū me mākou ma ke ala o ka hoʻokipa i mea hoʻi e mālama maikaʻi ai ko kākou poʻe malihini a iā kākou iho nō kekahi, ko Hawaiʻi. ʻIke mākou i ke ʻano e hoʻōla maoli ai ka ʻōlelo Hawaiʻi i kona ʻāina a me kona poʻe ma o nā moʻolelo a me nā inoa, a e hoʻāno ana nō mākou i ke ola o ua ʻike nei ma nā laupāpaho ʻē aʻe a mākou e hoʻopuka ai. He mea wale nō ko mākou hoʻokomo ʻole ʻana i nā ʻokina a kahakō ma nā paena pūnaewele e hoʻolaumania i kā ka lehulehu ākea hoʻokele ʻana i ka pūnaewele. Mahalo ka hoʻomanawa nui ʻana mai.

E kele hou mai i kēia paena pūnaewele no ka ʻike hou aku e pili ana i ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi i pili hoʻi i kā mākou hana ma ka holo ʻana o ka manawa.

We value the Hawaiian language for the importance it plays in our lives – in keeping the stories of our people and this place that we call home authentic and thriving. To ensure that we do our part to keep this knowledge alive, we will use the proper spelling of Hawaiian words and names when/wherever it does not interfere with optimizing the online experience for all our users. We have omitted the ʻokina (glottal stop) and kahakō (macron) from our text on our website and digital representation. Mahalo for your understanding.

This page will be updated with resources that are relevant to the Hawaiian language and culture in and around our work.

Scroll to Top